Bromsa synfel

Myopikontroll - inbromsning av närsynthetsutveckling

Myopikontroll eller inbromsning av närsynthetsutveckling är något som är relativt nytt inom optikens värld. Vi på glasögonspecialisten har jobbat med detta i ett par år med hjälp av linser, nu går det även att göra med speciella glasögon. Vi har gått flera utbildningar och är nu certifierade att få jobba med både linserna och glasögonen.

Tyvärr går det inte att ta bort befintlig närsynthet. Dessa olika behandlingar bromsar endast upp den och därför är det viktigt att börja behandlingen så fort närsyntheten börjar öka. Detta kan vara svårt att upptäcka själv, därför rekommenderar vi att barn gör synundersökningar en gång om året.

För vem är detta viktigt?

Eftersom närsynthet till viss del är genetiskt ökar risken att bli närsynt om man har en eller två närsynta föräldrar. Är du själv närsynt är risken hög att ditt barn också blir det. Risken för närsynthet ökar också om man spenderar mycket tid inomhus med mycket närarbete.

Varför är detta viktigt?

Med ökad närsynthet ökar också risken för att drabbas av vissa ögonsjukdomar, exempelvis näthinneavlossning och glaukom (grön starr). Dessutom blir glasen både billigare, tunnare och lättare om styrkorna inte är så höga.

MiYOSMART

MiYOSMART är namnet på glaset som bromsar närsynthetsutveckling. I dagsläget finns det bara ett unikt glas som har utvecklats till detta. De används precis som vanliga glasögon men vi gör lite tätare synundersökningar för att noga följa utvecklingen av närsyntheten.

Glas 4200 kr
Undersökningar 990 kr
Totalt 5190 kr
Månadskostnad 432 kr
(+båge)

Nattlinser

Med hjälp av hårda/stabila nattlinser sover du bort ditt synfel. Under natten formar linsen om hornhinnan med hjälp av vakuum och på dagen ser du bra utan glasögon eller linser. Dessa fungerar lite som en laseroperation men effekten är reversibel, det vill säga att hornhinnan återfår sin form om du slutar att använda nattlinserna.

Undersökningar 2500 kr
Linser 3500 kr
Vätskor 3200 kr
Totalt 9200 kr
Månadskostnad 766 kr

MiSight

MiSight är mjuka endagslinser som mer liknar vanliga linser. Du har dina linser på dagarna för att se bra men de är uppbyggda på ett sätt som gör att närsynthetsutvecklingen bromsas.

Linser 7800 kr
Undersökningar 695 kr
Totalt 8495 kr
Månadskostnad 708 kr

Har du fler frågor?

Kontakta oss gärna!